Firma BIMAR - wykonała mechanikę detektora (obudowy modułów) SWD, SideWallDirect. Projekt zrealizowany na zamówienie Instytutu  Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  Polskiej Akademii Nauk z Krakowa.